Ons team

Het netwerk rond Advieskunst is gespecialiseerd in het professionaliseren van (interne) adviseurs. Ieder heeft daarbij zijn/haar eigen expertise. Naast het adviseren en begeleiden van groepen doet het netwerk onderzoek naar adviseurs en professionals en publiceren zij hierover.

Machiel Willemsen

Machiel houdt van het werken op de grens tussen vakgebieden, staf-lijn en organisaties zoals adviseurs dat doen. Als begeleider en trainer werkt hij al 20 jaar aan het professionaliseren van adviseurs en heeft hij met zo’n 1500 adviseurs gewerkt, Hij is sterk persoonsgericht en richt zich op de wisselwerking tussen praktijk en theorie. Hij werkt als trainer, adviseur en spreker/schrijver. Machiel werkte voorheen bij de Baak Management Centrum als coach, trainer en leidinggevende open opleidingen. Daarvoor was hij communicatie- en organisatie adviseur bij Twynstra Gudde.

Neem contact op

Marthe van der Molen

Marthe maakt in de Advieskunst de koppeling tussen de theorie, de dagelijkse praktijk, maar vooral ook de adviseur als mens. Wat beweegt adviseurs en wat hebben zij nodig om van maximale toegevoegde waarde te zijn voor hun organisatie? Ze werkt vanuit een waarderende en bevlogen insteek en ziet de adviseur als sleutelfiguur in organisatieontwikkeling- en verandering. Marthe is oprichter en adviseur bij MEAUVE – veerkrachtig veranderen en werkte hiervoor bij Adviestalent, Twynstra Gudde en Bright & Company.

Antonia van Houdt

Antonia richt zich als trainer en coach op vraagstukken op het snijvlak van mens en professie. Wezenlijk werken. Dat is waar het voor haar in de kern om draait. Zij helpt je om in je werk je eigenheid voorop te zetten. Vanuit de stellige overtuiging dat jij van daaruit de keuzes maakt die dienend zijn aan jezelf én aan je omgeving. Kenmerkend voor haar stijl is haar openheid, betrokkenheid en waarderende blik. Ze geniet van het speelse én serieuze wat komt kijken bij het ontwerpen en begeleiden van leren. Hierbij werkt ze vanuit de gedrevenheid om leeroplossingen te maken die bijdragen aan een klimaat van continu leren en ontwikkelen. Antonia werkte eerst enkele jaren vanuit TwynstraGudde als adviseur, waarbij ze actief was voor diverse organisaties binnen de Rijksoverheid, het onderwijs en de zorg. Daarna maakte ze de overstap naar het werkveld van leren en ontwikkelen. Als talentmanager en coach bij OchtendMensen ontwierp ze diverse leerprogramma’s en begeleidde ze groepen (jonge) professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Paul Dorrepaal

Paul richt zich op coherentie in organisaties. Vanuit de impact die organisaties willen maken, bouwen aan de samenwerking en inspiratie om de juiste strategie te kunnen bewandelen, en visa versa. Juist op het snijvlak tussen strategie – & organisatie ontwikkeling enerzijds en team ontwikkeling & leiderschap anderzijds zit voor hem de interessante puzzel. Paul wordt ervaren als prettig open en opbouwend scherp. Hij werkt als interim manager, consultant, trainer en trusted advisor voor internationale corporates en locale MKB-ers. Maar alleen als die bijdragen aan een betere wereld.

Loes Sluiters

Loes helpt professionals om te onderzoeken hoe zij hun rol als adviseur willen invullen en versterken. Dit doet zij als trainer bij Advieskunst en als docent Adviseren en Veranderen bij de Hogeschool van Amsterdam. Nieuwsgierig zijn naar jezelf, naar je opdrachtgever en je collega’s staat daarbij voorop. Zij gelooft dat elke situatie mogelijkheden biedt om te leren over je eigen perspectief en dat van de ander. Deze nieuwsgierige, waarderende houding zie je ook terug in haar werk als organisatieadviseur. Ze helpt teams om hun impact in de organisatie te vergroten door ruimte te maken voor inhoudelijk en persoonlijke verbinding. Loes werkte een aantal jaar als adviseur bij Twynstra Gudde, heeft daarna het onderwijsveld op verschillende manieren leren kennen en is momenteel docent, adviseur en trainer.

Noëlle van der Hagen

Noëlle gaat graag op zoek naar de mens achter de adviseur. Wat drijft jou, wat vind je belangrijk, waar liggen jouw kwaliteiten, hoe kun je je ontwikkelen naar iemand die in positie is en energie krijgt van het vak? Ze werkt als trainer en coach en begeleidt dialogen in organisaties. Ze heeft bijna 20 jaar gewerkt voor Nathans Adviesbureau en Rijnconsult.

Jöan Boere

Jöan kan goed helpen met persoonlijke of collectieve ontwikkeling in het werkveld van project- en verandermanagement. Als ex-projectmanager werkt hij sinds 2002 als trainer en facilitator. Klanten typeren hem als zorgvuldig, scherp en bevlogen.

Jöan is sinds 1998 ondernemer en werkte daarvoor bij Twynstra Gudde. Hij geniet van complexe vraagstukken op zowel inhoud als politiek te helpen vangen in bruikbare gezichtspunten en toepasbaar gedragsrepertoire.

Jan Willem Verkiel

Jan Willem heeft zich als adviseur, schrijver, coach en manager ontwikkeld tot ervaren professional met oog voor presentatie, communicatieve vaardigheden en persoonlijke groei van de mensen met wie hij werkt. Hij gelooft heilig in de effectiviteit van woord en beeld en wil dat graag overbrengen op anderen. Je advies kan nog zo goed zijn, als je het niet goed kunt presenteren of terugbrengen tot de essentie, is het niks waard. Door training en coaching gebaseerd op eigen ervaringen helpt hij jou de kracht van verbeelding toe te passen op je eigen werk en ontwikkeling.

Marga de Boer Jackman

Marga werkt ruim 20 jaar als gesprekscoach in diverse trainingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het systemisch werken en de socratische dialoog. Zij werkt graag samen met groepen mensen die diverse achtergronden en persoonlijke uitdagingen hebben. Door gezamenlijk situaties uit de dagelijkse praktijk te onderzoeken, leren mensen zichzelf en de ander beter te begrijpen én hun eigen plek in te nemen. Vanuit taal, emoties en beweging helpt ze graag bij de interne en de externe dialoog. Daarbij werkt ze vanuit het vertrouwen dat ieder mens van nature weet wat er nodig is om de eigen krachtbronnen beter te kunnen benutten. Het uiteindelijke doel is om effectiever te kunnen samenwerken.

Carmen Nitzer

Carmen heeft zich gespecialiseerd in het fysieke aspect van communicatie. Wat straal je als adviseur uit en in hoe verre ben je in staat om tijdens een gesprek de lichaamstaal van je gesprekspartner bewust op te merken. Carmen heeft in Duitsland bedrijfskunde gestudeerd en is vervolgens bij  ArtEZ Hogeschool voor de kunsten opgeleid als danseres en actrice. Naast haar werkzaamheden als gesprekscoach geeft zij trainingen op diverse opleidingsinstituten.

Jim van den Bliek

Jim is een spiegel van jouw gedrag en kan de effecten daarvan laten zien. Helpt jou om nieuw gedrag aan te leren en meer impact te maken op de ander. Elk gedrag en elke intensiteit is ‘bestelbaar’. Jim is opgeleid op de theaterschool, in social work, NLP en retail management. Hij werkt bij ons als gesprekscoach.

Wouter ten Pas

Wouter is acteur/regisseur en gesprekscoach. Acteren is je inleven in mensen en omstandigheden. Wouter ‘kent’ je collega, je baas, je klant. Via Wouter leer je je sterke kanten effectief in te zetten, ontdek je welke mogelijkheden je in huis hebt en vergroot je je gedragsrepertoire. Wouter is afgestudeerd aan de Arnhemse Toneelschool. Hij speelde bij diverse theatergroepen, regisseerde en gaf les aan de Amsterdamse en Arnhemse Theaterschool. Sinds 1996 werkt Wouter ook – buiten het theater – als acteur, trainer en communicatiecoach. Zijn enorme ervaring in dit werk, gecombineerd met zijn levenservaring en het feit dat hij behalve acteur ook regisseur is, zorgen voor de meerwaarde die hij levert.

Pieter Klaassen

Pieter Aikidofilosoof. Aikido als levensfilosofie met als centrale thema het steeds “zachter” zijn en van daaruit gebruik maken van de eigen kracht met respect voor de ander en de omgeving zonder dat er sprake is van innerlijke en uiterlijke. In training en coaching wordt de vertaling gemaakt naar bijvoorbeeld (persoonlijk)leiderschap, verminderen last van (werk)druk, stevigheid/uitstraling vergroten, vanuit ‘Flow’ leven/werken, etc. Er wordt via (lichaams)ervaring geleerd