Onze visie

De adviseur in positie:

 • Werkt vanuit zijn/haar expertise(s)

Wat voeg je toe als adviseur? Naast een andere zienswijze staat jouw expertise of specialisatie centraal. Hoe zorg je dat je deze blijft ontwikkelen?

 • Weet wat er speelt in de organisatie en geeft proactief advies

Welke ontwikkelingen en veranderingen lopen in de organisatie waarin je werkt? Hoe kijk jij hiernaar en wat kan jij aanpakken. Vanuit jouw professionele trots (of schaamte) kies je welke trajecten jij proactief kan vormgeven.

 • Overziet het grotere vraagstuk waarbinnen de opdracht zich afspeelt

De vraag die op jou afkomt is vaak een deelvraag en verbonden aan andere ontwikkelingen in jouw organisatie. Hoe verbind je dit aan elkaar?

 • Overziet het speelveld klant – adviseur – doelgroep – context

De relatie met jouw klant/opdrachtgever is een basis voor een succesvol adviestraject. Daarnaast is jouw en jullie relatie met de doelgroep die met (het resultaat van) jouw advies aan de slag gaan belangrijk.

 • Heeft veranderkundige kennis

De interne adviseur is een veranderaar bij uitstek omdat je bijdraagt aan veranderingen in jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat je de nodige kennis hebt van veranderkunde.

 • Reflecteert op zichzelf, zijn handelen en het effect hiervan op de ander

Weten wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Wanneer is je opdrachtgever of de organisatie tevreden? En misschien nog wel belangrijker: wanneer ben jij tevreden?

Het ontwikkelmodel voor de adviseur helpt je om je te blijven groeien.

Het ontwikkelmodel bestaat uit de volgende facetten:

 • Expertise

Dit is de basis voor jouw advies. Dit up-to-date houden en ontwikkelen is de kern van iedere adviseur.

 • Speelveld

Dit is het samenspel tussen de adviseur, zijn interne klant en de doelgroep rond het vraagstuk in een specifieke organisatie met haar externe omgeving.

 • Persoon

Bij dit onderdeel gaat om het jouw persoonlijke eigenschappen. Die bestaat uit drijfveren, waarden, overtuigingen en het inzetten van je kennis en gevoel.

 • Adviesinstrumentarium

Dit bestaat uit de tools, modellen en theorieën die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in jouw adviesproject. En het fasemodel voor adviseren met onder meer aandacht voor probleemverkenning, draagvlak en veranderkunde.

 • Competenties

Op basis van interviews en literatuur hebben we een lijst van acht belangrijke competenties opgesteld voor de interne adviseur. Het ontwikkelen van die competenties is een belangrijk onderdeel van je professionalisering.

 • Professioneel netwerk

Het netwerk dat jij gebruikt om je expertise, handelingsrepertoire en casuïstiek te toetsen, uit te breiden en te verrijken. In je professionele netwerk krijg je hulp, kun je stoom afblazen en kun je leren en ontwikkelen.