Onze visie op intern adviseren

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie, onze uitgebreide ervaring en interviews met ervaren adviseurs

hebben wij een visie op adviseren in organisaties ontwikkeld. Hieronder staan de uitgangpunten.

 

De interne adviseur in positie:

 • Heeft waardevolle expertise en levert goed werk

Jouw vak staat centraal. ‘Love you topic, it will show!’. Heb je een helder beeld van wat jouw expertise is? Weet je aan welke maatstaven goed werk voor jou en jouw omgeving voldoet? Door je te specialiseren en op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied krijg je autoriteit.

 • Weet wat er speelt in de organisatie en geeft proactief advies

Je kunt als adviseur krachtig opereren als je weet wat er binnen de organisatie en op de relevante (management)tafels speelt. Op basis daarvan kun je zelf, proactief een adviestraject opstarten waarbij je zorgt dat de organisatie kan aanhaken. In hoeverre geef jij proactief advies? En in welke mate wordt dit opgepakt?

 • Overziet het grotere vraagstuk waarbinnen de opdracht zich afspeelt

De vraag die op jou afkomt is vaak een deelvraag en verbonden aan andere ontwikkelingen in jouw organisatie. Ken jij de ontwikkelingen in en buiten jouw organisatie en vertaal je die naar je eigen organisatie?

 • Overziet het speelveld klant – adviseur – doelgroep – context

De relatie met jouw klant of opdrachtgever is een basis voor een succesvol adviestraject. Daarnaast is jouw en jullie relatie met de doelgroep die met (het resultaat van) jouw advies aan de slag gaan belangrijk. En dat alles in de context van de organisatie en de omgeving. Naar wie luister jij, naar de klant of de doelgroep?

 • Heeft veranderkundige kennis

De interne adviseur is een veranderaar bij uitstek omdat je per definitie bijdraagt aan veranderingen in jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat je de nodige kennis hebt van veranderkunde. Hoe houd jij jouw veranderkundige kennis op peil? Hoe zorg jij voor draagvlak?

 • Reflecteert op zichzelf, zijn handelen en het effect hiervan op de ander

Weten wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Hoe zorg jij voor reflectie?

 • Bouwt aan een professioneel netwerk

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Zorg dat je steeds beter wordt in je werk door je continu te ontwikkelen en samen te leren met collega’s.

Het ontwikkelmodel voor de interne adviseur helpt je om je te blijven ontwikkelen.

 • Expertise: dit is de basis voor jouw advies. Dit up-to-date houden en ontwikkelen is de kern van iedere adviseur.

 

 • Speelveld: dit is het samenspel tussen de adviseur, zijn interne klant en de doelgroep rond het vraagstuk in een specifieke organisatie met haar externe omgeving.

 

 • Persoon: jouw eigenschappen en de manier waarop jij je verhoudt tot en kijkt naar je omgeving zijn bepalend voor jouw advies. Jij bent degene die vertrouwen moet opbouwen bij je klanten en daarmee ben je de sleutel van je eigen succes. Bij dit onderdeel gaat om het jouw drijfveren, waarden, overtuigingen, inzetten van je gevoel, containment en energiemanagement.

 

 • Adviesinstrumentarium: dit bestaat uit de tools, modellen en theorieën die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in jouw adviesproject. En het fasemodel voor adviseren met onder meer aandacht voor probleemverkenning, draagvlak en veranderkunde.

 

 • Competenties: op basis van interviews en literatuur hebben we een lijst van acht belangrijke competenties opgesteld voor de interne adviseur. Het ontwikkelen van die competenties is een belangrijk onderdeel van je professionalisering.

 

 • Professioneel netwerk: het netwerk dat jij gebruikt om je expertise, handelingsrepertoire en casuïstiek te toetsen, uit te breiden en te verrijken. In je professionele netwerk krijg je hulp, kun je stoom afblazen en kun je leren en ontwikkelen.

 

 

“Interne adviseurs zijn bij uitstek geschikt om verschil te maken.

Door zelf veranderingen mee te realiseren, dan wel anderen te helpen dat te doen.”

[Hans Vermaak, zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker, auteur van onder meer Leren veranderen en Iedereen verandert – nu wij nog]