Literatuurlijst adviseren

Boeken Adviseren

Beverly Scott en B. Kim Barnes (2011). Consulting on the inside. Alexandria, Virginia: ASTD

Bekman, A. (2005). Adviseren in verandering. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Peter Block (2002). Feilloos adviseren, Schoonhoven: Academic Service

Peter Block e.a. (2002) Feilloos Adviseren, Praktijkboek, Schoonhoven: Academic Service

Caluwé, L. de. Reitsma, E. Leren adviseren. (2010) . Amsterdam: Mediawerf Uitgevers

Stephen M.R. Covey (2009) De snelheid van vertrouwen, Amsterdam: Uitgeverij Business Contact

Dubbeldam, M. & W. Goedemakers (2009) De lerende adviseur. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers

Feltmann, E.  et al. (2010). Denkadviseren. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers

Haaren, p. van. (2000 )Professioneel adviseren – Doeltreffende adviesrelaties, (Deventer) uitgeverij Vakmedianet.

Kloosterboer, P. (2015) Adviseren vanuit het geheel. Deventer: Vakmedianet

Kwakman (red.) (2014) Ondernemend Adviseren. Culemborg: Van Duuren Management

Maister, D.H., C.H. Green, R.M. (2001) De vertrouwde adviseur. Schoonhoven: Academic Service

Man, A, de, M. de Man, A. Stoppelenburg, (2015), Nieuwe Business Modellen in consulting: changing the game. Amsterdam: Mediawerf

Hannah M.C. Nathans (2005). Adviseren als 2e beroep, Resultaat bereiken als adviseur, Deventer: Kluwer

Hannah M.C. Nathans e.a. (2012) Werkboek adviseren als 2e beroep. Deventer: Kluwer

Eelke Pol (2011), Strategisch HRM, erkennen, begrijpen en doen, Assen, Van Gorcum

Schein, E.H. (1999), Procesadvisering. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Vuijst. J. De. (2014) Professioneel adviseren, begrip, empathie en beïnvloeden. Hilversum) Concept uitgeefgroep

Weggeman, M. (2003). Provocatief adviseren: Organisaties mooier maken. Schiedam: Scriptum

Whittle, S. en R. Stevens (2013). Changing Organizations from Within. Roles, Risks and Consultancy Relations. London, Gower

Toebes, P (2010). Meesterlijk adviseren. Apeldoorn, Uitgeverij Maklu.

Weiss, A., (2003), Organizationals Consulting: How to Be an Effective Internal Change Agent, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons

Karel A. Winkelaar (2013) De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie, Amstelveen: Leporello Uitgevers


Andere relevante boeken

Ruijters, M.C.P. (2015) Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet

Jong, M. de, Bakker, H. & Robeerst, F. (red.) (2018). Tweebenig samenwerken. Deventer: Vakmedianet.

Reitsma, E. (2014). Adviseurs aan de slag (deel 1). Professioneel handelen in organisatieadvieswerk. Amsterdam: VU-uitgeverij.

Ruijters, M. (2017). Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk (inaugurele rede VU).

Ruijters, M.C.P. (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet.

Ruijters, M.C.P. (2018). Queeste naar goed werk. Over krachtige professionals in een lerende organisatie. Deventer: Vakmedianet.

Ruijters, M. & Simons, R. (2015). Canon van het leren. Deventer: Vakmedianet.


Boeken over veranderen

Boonstra, J. (2018). Veranderen als samenspel. Een positieve kijk op het veeranderen en vernieuwen van organisaties. Deventer: Management Impact.

Boonstra. J.J., Steensma, H.O. & Demenint, M.I. (1996). Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen. Den Haag: Reed Business Information.

Boonstra, J. (2000). Rede: Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren. Amsterdam: Vossiuspers.

Have, W. ten, et al. (2018). Verandercanvas. Een praktisch boek voor iedereen die doordacht wil werken aan organisatieverandering. Deventer: Management Impact.

Have, S. ten, A. Huijsmans, M. Otto. (2016). Reconsidering change management. Abingdon: Taylor & Francis.

Have, S. ten, Have, W. ten, Huijsmans, A. & Otto, M. (2018). Verandermanagement verander. 18 kernideeën over veranderen getoetst. Amsterdam: Boom.

Vermaak, H. (2017). Iedereen verandert. Nu wij nog. Deventer: Vakmedianet.

Vermaak, H., & Caluwe., L. de (2019). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige (3e geheel herziene druk). Deventer: Management Impact.

Witte, M. de & Jonker, J. (2014). De kunst van veranderen. Bewegen naar de kern. Deventer: Vakmedianet.