Lijst interessante artikelen

Arets, J. (2009). Formeel leren is het einde Leren in Organisaties, 12: 5-39.

Bartelts, M., & Vrieling, E. (2016). Faciliteren van netwerkleren voor optimale motivatie. In: Delen is versterken. Educatiejaarboek 2016 Iselinge Hogeschool (pp. 81-95). Doetinchem: Iselinge Hogeschool.

Bennink, H. : Het innerlijk universum van de professional. Over het ontwikkelen van een ‘interne supervisor’ als supervisiedoel, in Supervisie in opleiding en beroep, Vol 11 (1994), no 3 p 3-21.

Boonstra, J. (2013). Adviseren: kunstje, kunde, kunst. Bron: http://www.jaapboonstra.nl/wp-content/uploads/2013/01/Adviseren-kunstje-kunde-en-kunst.pdf geraadpleegd 16 april 2017

Eilander, R. (2012). De werkelijke vraag. Een model voor het adviesgesprek. Management en Consulting, 3: 48-51. 

Ericsson, K.A. (2007). The making of an expert. Harvard Business Review, 85(7/8): 146-147.

Kessener, B. (2003). Reflecteren, meer dan evalueren. In: Management Consultant Magazine, vol 5, 2003.

Kloosterboek, p. (2009). Driedimensionaal professionaliseren. Het zandloperprofiel voor ‘professionalisation permanente’. In: Management en Consulting, vol 2, 2009.

Levin, D.Z. & Cross, R. (2004). The strenght of weak ties you can trust. Management Science, 50(11): 1477-1490.

Pennebaker, J.W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, May, vol 8, 162-166

Ruijters, M. (2016). Het is de toon die de muziek maakt. Componeren van ontwikkel strategieën. In: M&O, 2016, 6, p 79 -93

Stouten, Jeroen, Denise M. Rousseau & David De Cremer (2018), Successful organizational change: integrating the management practice and scholary literatures. In: Academy of Management Annals 2018, Vol. 12, No. 2, pg 752 – 788.

Vermaak, H. (2019). Vijf stappen om een causaal diagram te maken. In L. van Oss & B. Kessener (red). Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen. Deventer: Vakmedianet

Winkelaar, K.A. (2013). De communicatieadviseur op een strategische positie in de organisatie. P. 206. Amstelveen: Leporello

Witte, M. de & Jonker, J. (2014). De kunst van veranderen. Bewegen naar de kern. Deventer: Vakmedianet.