Lezingen

Samen met een groep professionals aan de slag met je ontwikkeling. Dat kan ook d.m.v. een lezing. Wij geven lezingen over adviseren, professionele ontwikkeling en professionele identiteit. Machiel is lid van de Professionele Identiteitsgroep van Manon Ruijters, hoogleraar leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU. Hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond professionele identiteit. Hij schreef in het boek ‘Mijn binnenste buiten’.

Wij hebben gewerkt voor de volgende opdrachtgevers: Adviestalent (Twynstra Gudde), Agro Energy, Bureau ICT Toetsing (Ministerie BiZa), CBS, Critical Minds, CROP-accountants, Deloitte, diverse Universiteiten en de Rabobank (Traineeships), GGZ-eindhoven, diverse gemeenten, Haven Amsterdam, M&I partners ICT adviesbureau, Politieacademie, Strukton, Rebel-group, RDW, Rijkswaterstaat, Vereniging voor Arts en Auto.