Intervisie

Intervisie is een methode om in gesprek te gaan met collega’s uit je professionele netwerk over onderwerpen die je bezig houden in je werk als adviseur. Functies van je professionele netwerk zijn praktische hulp vragen en bieden (H), stoom afblazen (S) en leren (L). Het doel van intervisie is effectiever worden in je werk door te begrijpen wat er gebeurt in een bepaalde situatie. Intervisie kan met vakgenoten of met collega’s.

Je kunt reflecteren op verschillende niveaus:

 • Kennis. Het onderzoeken van nieuwe theorieën of modellen kan je een andere blik geven op een onderwerp.
 • Handelen. Hoe heb je een casus aangepakt, hoe heb je gehandeld en hoe effectief was dat? Welke andere handelingsperspectieven zijn er?
 • Jouw eigen perspectief. Wat zijn jouw overtuigingen en waarden bij deze situatie? Speelt jouw persoonlijkheid een rol in de casus?
 • Normatief. Wat zijn de professionele normen van jouw vakgenoten?


Onderwerpen voor intervisie kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoe kan ik beter communiceren met een collega van onze backoffice?
 • Hoe ga ik effectiever om met conflicten binnen mijn team?
 • Hoe gaan we als organisatie om met 24/7 bereikbaarheid?
 • Dilemma’s en vragen zoals: wanneer nemen we afscheid van een klant? Wanneer vinden wij de kwaliteit goed genoeg?
 • Mijn opdrachtgever vraagt mij als communicatieadviseur steeds om uitvoeringsklussen. Ik wil met hem op een strategischer niveau in gesprek gaan, hoe doe ik dat?


Vorm

 • 6 tot 8 begeleide bijeenkomsten van drie uur
 • Looptijd 1 jaar
 • Aanbod is op aanvraag
 • Intervisiemodel dat we gebruiken is gebaseerd op het Socratisch Gesprek, waarbij je perspectieven en praktijkervaring van verschillende adviseurs op een casus naast elkaar zet en op basis hiervan rijkere inzichten krijgen.

Lees ook het blog over de ROI van intervisie.
Begeleider van de intervisie: Noëlle van der Hagen