Adviescoaching

De coaching die wij aanbieden is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de adviseur. Advies coaching helpt je om inzicht te krijgen in jouw  functioneren  als adviseur. Het ontwikkelmodel voor de interne adviseur dat wij hebben ontwikkeld vormt hiervoor de basis. Bij deze coaching gaat het om leren reflecteren op het eigen handelen en het stimuleren van het zelflerend vermogen. We kijken naar alle aspecten van Het ontwikkelmodel voor de interne adviseur: jouw expertise, jouw speelveld, jezelf als persoon, jouw adviesinstrumentarium, je competenties en je professionele netwerk. Door aan deze aspecten aandacht te besteden word je effectiever als adviseur. We bieden ondersteuning bij het wegnemen van persoonlijke belemmeringen. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven.

Je kunt advies coaching inzetten om je handelingsrepertoire voor lastige problemen en situaties te vergroten, waardoor je zelfvertrouwen in de praktijk groter zal zijn. Advies coaching wordt ook vaak ingezet als reflectie op een volgende loopbaanstap.

Ons aanbod in advies coaching

 • De Vraag Baak
  • Intakegesprek
  • Je doet je werk/opdrachten en trekt aan de bel als er wat aan de hand is
  • Gespreksuren worden berekend op basis van jouw behoefte.
 • De Adviescoach
  Wij begeleiden je gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld bij een nieuwe functie of rol.
  • Intakegesprek
  • 3 gesprekken
  • 5 telefonische momenten
  • Literatuur en oefeningen op maat
 • De Adviesgids
  • Intakegesprek
  • Je doet een opdracht, wij lopen met je mee en geven je on the job feedback over hoe je jezelf kunt versterken.
 • Persoonlijke coaching
  • Intakegesprek
  • Reflectie op jouw persoonlijke vraagstukken, je functioneren en je loopbaanvragen.

In elke adviesopdracht die je doet, spelen de aspecten van Het ontwikkelmodel voor de interne adviseur. De ene keer ligt de focus op inzicht in het speelveld tussen klant, adviseur en doelgroep en het adviesinstrumentarium, dan weer op jouw competenties of op jou als persoon.